Wednesday, January 26, 2011

KEWAJIBAN KITA UNTUK ORANG YANG NAZAK ( ORANG YANG HAMPIR MENINGGAL )

Dikala nampak dekatnya ajal seseorang, maka bagi siapa sahaja yang berada di sisinya untuk melakukan perkara-perkara ini :

1. Mengajarkan membaca Laa Ilaaha Illallah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Said Al Khudri bahawa Rasululullah saw bersabda yang maksudnya : Ajarkanlah orang-orangmu yang akan meninggal membaca Laa Ilaaha Illallah.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Muadz bin Jabal ra. Berkata, Rasululullah saw berabda yang artinya : Siapa-siapa yang ucapan terakhirnya berbunyi Laa Ilaaha Illallah, pastilah ia masuk syurga.

Talqin secara ringkas ini untuk sebelum kematian disyariatkan oleh agama, sedangkan setelah kematian tidak disyariatkan. Didalam kitab Sunan Tirmidzi pada kitab janaiz, bab talqin orang yang sakit saat menjelang mati serta berdoa untuknya, Berkata Abu Isa rahimahullahu : Adalah perkara yang di sunnahkan untuk mentalqinkan orang yang sakit saat telah dekat kematiannya dengan ucapan laa Ilaaha Illallah.

Talqin bukanlah dengan menyebutkan syahadat kepada seseorang yang sudah dekat ajalnya dan memperdengarkan kalimah talqin tersebut kepadanya. Tetapi hendaknya kita menyuruhnya atau meminta kepadanya untuk mengucapkan laa Ilaaha Illallah
Talqin ini dilakukan hanyalah bila seseorang itu telah tak sanggup lagi mengucapkan kalimah syahadat, jika ia masih sanggup mengucapkan kalimah syahadat maka tak perlu untuk mengajarkannya. Talqin juga untuk orang yang masih sadarkan diri dan dapat bicara. Orang yang telah hilang ingatan tak mungkin dapat di talqinkan. Sedangkan orang yang tidak dapat berkata-kata hendaknya ia mengulang-ngulang kalimah syahadat.

2. Berdoa dan mengucapkan kata-kata yang baik
Dari Ummi salamah ra berkata : Rasululullah saw bersabda yang artinya: Jika kamu menjenguk orang yang sakit atau melawat orang yang meninggal hendaklah kamu mengucapkan kata-kata yang baik kerana para malaikat akan turun mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan. HR Muslim.

3. Adapun amalan membaca surah yasin bagi si mati dan menghadapkannya ke arah kiblah, maka tidak ada hadis yang sohih yang berkenaan dengan ini semua. Rasulullah s.a.w dan para sahabat tidak pernah melakukan ini, untuk itu sepatutnya kita tidak melakukannya. Menghadapkan si sakit ke kiblat tidak disukai oleh Sa’id ibn al-Musayyib.

Dari Zur ‘ah ibn Abdurrahman bahawasanya dia melihat Sa ‘id ibn al-Musayyib dalam keadaan sakit, dan bersamanya Abu Salamah ibn Abdurrahman, maka iapun datang kepada Sa’id ibn al-Musayyib. Selanjutnya Abu Salamah menyuruhnya untuk untuk merubah katilnya agar menghadap ke kiblat. Dia pun melakukannya. Berkata Sa ‘id ibn al-Musayyib : Engkau telah merubah katilku ? Mereka berkata : Betul. Maka ia melihat kepada Abu Salamah dan berkata : Aku melihat perkara ini berdasarkan pengetahuanmu. Abu salamah berkata : Aku telah menyuruh mereka. Maka Sa ‘id al-Musayyib menyuruh mereka untuk merubah balik katilnya seperti asalnya. HR Ibnu Abi Syaibah. ( Lihat kitab Ahmakamul janaiz, al-Bani, ms 20 )

Sebahagian masyarakat kita ada yang membacakan surah yasin untuk orang yang nazak. Amalan membaca surah yasin untuk orang yang nazak, tidak ada contoh dari pada Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabatnya. Kedudukan surah yasin tidak ada perbezaan dengan surah-surah yang lain. Dan tidak ada masa atau tempat khusus untuk membaca surah yasin. Diantara hadis keutamaan surah yasin kepada orang yang nazak adalah :
Artinya : Tidak ada seorangpun yang akan menghadapi kematian kemudian dibacakan disisinya surah yasin melainkan pasti Allah akan meringankan kematiannya.
HR ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus. Dari Abu Darda oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahana ( 1/188)

Hadis diatas adalah hadis palsu. Didalam sanadnya terdapat perawi yang matruk bernama Marwan Bin Salim. Dia suka memalsukan hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh as-Saaji. ( Lihat Bid ah-bid ah tentang surah yasin, oleh Ustaz Rasul Dahri )

4. Sunat menyediakan makanan atau pertolongan bagi keluarga si mati
Diterima dari Abdullah bin Ja'far bahawa Rasulullah saw. Bersabda yang artinya :" Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far,kerana mereka sedang ditimpa musibah yang menyibukkan mereka".HR Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi yang menyatakan hasan lagi shahih.

Jika keluarga mayat menyediakan makanan untuk yang datang berkumpul, maka hal itu menambah kemalangan mereka serta meniru perbuatan orang jahiliyyah.
Hadis jarir katanya : " Berkumpul pada keluarga mayat dan menyediakan makanan setelah pemakaman, kami anggap sebagai meratapinya.

No comments:

Post a Comment