Wednesday, January 26, 2011

KEWAJIBAN ORANG YANG SAKIT

1. Redha dan sabar dengan ketentuan dan ketetapan Allah SWT terhadapnya. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :
Sungguh ajaib perihal seorang mukmin. Bagaimana juga keadaannya semuanya baik. Dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan dan jika ia ditimpa kemalangan ia akan bersabar dan itu juga merupakan kebaikan baginya ( HR Muslim )
serta berbaik sangka terhadap Allah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir yang mengatakan bahawa ia mendengar Rasulullah saw besabda 3 kali sebelum wafatnya : Janganlah seseorang itu meninggal kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah.

2. Hendaknya sisakit merasa antara takut dan berharap, takut kepada azab Allah kerana dosa-dosanya dan berhaap kepada rahmatNya.

3. Tidak boleh berharap untuk mati. Diriwayatkan oleh Jama'ah dari Anas bahawa Nabi saw berkata : Janganlah seorang mengharap mati kerana suatu bencana yang menimpa dirinya. Dan seandainya ia terpaksa mengharapkannya, hendaklah ia mengucap : Ya Allah hidupkanlah aku, selama hidup itulebih baik untukku dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih berguna untukku. HR Bukhari dan Muslim.

4. Hendaknya si sakit untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang lalu dan menyesalinya.

5. Melakukan hak-hak orang lain atau saudaranya yang harus ia perbuat, jika ia tidak boleh melakukannnya maka hendaklah ia memberi wasiat. Seperti minta maaf terhadap kezaliman yang pernah ia perbuat atau adanya hutang yang kena ia bayar.

6. Memberikan wasiat kepada keluarganya yang tidak mendapatkan warisan darinya
sebagaimana firman Allah yang bermaksud :
Diwajibkan atas kamu , apabila kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak , berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Al Baqarah : 180
Dalam perkara wasiat ini, tidak perlu memberikan wasiat kepada keluarga yang berhak menerima waris. Dan tidak dibenarkan adanya unsur paksaan dalam pemberiaan wasiat.

7. Dituntut untuk mewasiatkan supaya dikebumikan mengikut sunnah sepertimana yang dilakukan oleh para sahabat antaranya : Daripada 'Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, sesungguhnya bapanya berkata ketika beliau sakit yang menyebabkan kematiannya :
Maksudnya : Buatkan untukku lahad dan letakkan untukku batu ( nisan ) sepertimana yang dilakukan terhadap Rasulullah s.a.w. HR Muslim.

No comments:

Post a Comment