Saturday, March 31, 2012

IBADAH KHUSUS DAN IBADAH UMUM

Allah SWT mencipta jin manusia hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tiada tujuan lain. Kalau manusia terpesong dari tujuan asal mengapa manusia dijadikan, maka itu adalah percanggahan dari apa yang ditegaskan oleh Allah SWT melalui firmanNya yang bermaksud "Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku" (Az-Zariyat: 56)

Perbuatan menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah SWT itulah yang diistilahkan sebagai ibadah. Dengan erti kata yang lain melalui perintah itu, Allah SWT menuntut agar manusia sentiasa beribadah kepadaNya. Manusia tidak boleh sama sekali berbuat sesuatu dalam hidupnya kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia di larang daripada mencipta atau melencongkan kehidupan dari pengabdian itu.

Sesuatu pekerjaan atau perbuatan itu akan dinamakan ibadah sekiranya mendatangkan pahala. Tidak kiralah apa jenis pekerjaan atau perbuatan asalkan ada meritnya di Akhirat nanti maka itu dinamakan ibadah.

Ibadah itu ada dua jenis iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Sama ada ibadah khusus, lebih-lebih lagi ibadah umum tidak secara otomatik ada merit di Akhirat nanti apabila dilaksanakan. Merit sesuatu pekerjaan atau perbuatan itu bergantung kepada syarat-syaratnya yang secara otomatik akan berpahala sekiranya memenuhi syarat-syaratnya. Apa yang jelas ialah ibadah khusus sekalipun tidak mudah memperolehi pahala, apatah lagi ibadah umum.

1. Ibadah khusus

Ini merupakan amalan sudah ditetapkan oleh Allah SWT atau ada syarat, peraturan, tertib dan sah batalnya. Ibadah khusus ini ada yang wajib dan ada yang sunat saja tarafnya. Rata-rata umat Islam telah maklum jenis amalan atau ibadah khusus ini seperti yang ada dalam rukun Islam ,wirid, zikir,membaca Al Quran, berdoa dan sebagainya

Ibadah khusus yang memang telah di syariatkan ini pun kadangkala tidak mendapat pahala. Mungkin syarat rukun dan sah batalnya telah terpenuhi namun andainya di celah oleh berbagai niat sampingan maka Allah SWT tidak beri pahala. Umpamanya sewaktu ibadah itu ada niat yang bercabang atau untuk tujuan duniawi, riya' atau menunjuk-nunjuk, kerana politik, kerana malu dan sebagainya.

2. Ibadah umum

Ini termasuk sebahagiannya bertarafkan fardhu kifayah dan sebahagian yang hukum asalnya harus atau mubah sahaja. Ibadah umum ini skopnya sangat luas yang mencakupi atau merangkumi seluruh pekara yang berkaitan kehidupan manusia. Sebanyak mana keperluan manusia maka seluruhnya merupakan skop ibadah umum. Ertinya seluruh perkara berkaitan manusia itulah saluran mendapatkan pahala atau merit Akhiratnya.

Namun demikian merit Akhirat itu hanya tercapai apabila memenuhi 5 syarat. Tidak kiralah dibidang apa pun, sama ada tidur baring, gerak diam, terlangkup terlentang hatta menguap, kentut atau masuk tandas sekalipun akan menjadi ibadah. Apatah lagi terhadap persoalan yang lebih besar seperti pembangunan, kemajuan, ekonomi, sains dan teknologi, IT, pertanian, pendidikan, kesihatan, pemerintahan, penerangan, perhubungan dan lain-lain.

Lima syarat tersebut iaitu:

1. Niat mesti benar-benar kerana Allah SWT dan niat itu tidak berubah atau tidak terpesong sepanjang pekerjaan tersebut.

2. Perlaksanaan mesti mengikut syariat atau tidak boleh bercampur aduk dengan perlakuan mungkar dan maksiat.

3. Natijah mesti untuk kebaikan. Kalau hasil sesuatu pekerjaan itu mendatangkan mudarat atau haram maka tidak menjadi ibadah.

4. Pekerjaan yang tidak bercanggah dengan syariat yakni sekurang-kurang perkara harus atau mubah.

5. Dalam tempoh perlaksanaan pekerjaan tersebut tidak meninggalkan perkara pokok dari ajaran Islam (rukun Iman dan rukun Islam) dan yang bersangkutan dengan fardhu ain.

Tanpa menempuh lima syarat di atas janganlah sewenang-wenangnya mendakwa sesuatu perbuatan atau pekerjaan itu sebagai ibadah. Sebaliknya ia akan menjadi sia-sia sahaja tanpa sebarang nilai di sisi Allah SWT.

2 comments: