Wednesday, November 16, 2011

Hadis yang disalah artikan oleh jamaah tabligh

Dari Sauban r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda:

“Dua golongan dari ummatku yang diselamatkan Allah dari Neraka. Iaitu golongan yang "berperang/berdakwah" di India dan golongan yang berkumpul bersama Isa a.s.” (Riwayat Nasai dan Ahmad)

Daripada Saidina Tsauban r.hu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda :

“Akan muncul dua kumpulan dari umatku yang kedua-duanya dipelihara Allah dari neraka; satu kumpulan yang berjihad/berdakwah di India dan satu kumpulan lagi yang akan bersama Nabi Isa bin Maryam as."
Ahmad [Musnad 5/278 no.22759],al-Bukhari [Tarikh al-Kabir Tarjamah Abd al-A'la bin 'Adiy al-Bahrani], al-Nasai [al-Mujtaba' no.3175] Tiada komen, al-Tabarani [Mu'jam al-Awsath 7/23-24] Komen: Tidak diriwayatkan (La Yurwa) hadis ini dari Tsauban melainkan dengan sanad ini. Tafarrud padanya al-Zubaidi, Ibn 'Adiy [al-Kaamil 2/161], al-Haitsami [Majma'uz Zawaaid no.9452] Komen al-Albani [Sahih al-Jami' no.4012,Silsilah as-Sahihah no.1934] Sahih, al-Arnaouth [Tahqiq Musnad Ahmad 37/81 no.22396] Komen(ringkasan) : Hadis hasan dan sanad ini dhaif kerana Baqiyyah bin al-Walid,Rijal yang lain tsiqah kecuali Abu Bakr bin al-Walid al-Zubaidi majhul halnya, Imam As-Suyuti menghasankan hadith ini,lihat Kitab Tanzilul Isa Ibnu Maryam.

4 comments:

  1. Anjing menggonggong kabillah tetap berlalu ^_^

    ReplyDelete
  2. ilmu untuk diamalkan, imam As-suyuti dan sheikh Al-albani sudah men-shohih-kan.. ayo kita da'wah.. ilmu jangan sebatas ditulisan web saja

    ReplyDelete