Tuesday, November 22, 2011

Kisah Abu Bilal Dan Anjing Neraka

Kisah Abu Bilal Dan Anjing Neraka

Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada Ziyad bin Kusaib Al-`Adawi katanya: " Suatu hari aku bersama Abu Bakrah di bawah mimbar,dan ketika itu Ibnu Amir sedang menyampaikan khutbah sambil dia memakai pakaian yang nipis.Lalu Abu Bilal menjerit: " Lihatlah pemimpin kita ini,dia memakai pakaian orang fasiq!!!" Lalu Abu Bakrah berkata: " Diamlah engkau!!,sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam bersabda:

مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ

Sesiapa yang menghina sultan(pemerintah) Allah di muka bumi nescaya Allah akan menghinakannya.

[ Shahih At-Timidzi no:1812 ]

Imam Az-Zahabi berkata ketika mengulas biografi Abu Bilal: " Abu Bilal ini ialah Mirdas bin Udayyah Al-Khariji, (seorang yang berfahaman Khawarij) antara kebodohannya adalah menganggap pakaian nipis yang dipakai oleh lelaki adalah pakaian orang-orang fasiq.

[ lihat Siyar `Alam An-Nubala` 11/30 ]

Al-Imam Ahmad dan Ibnu Abi `Ashim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa`id bin Jumhan,dia berkata: " Aku pergi menemui Abdullah bin Abi Aufa( sahabat Nabi sallallahu`alaihiwasallam) ketika itu beliau sudah buta,aku pun memberi salam kepadanya.Lalu beliau berkata: " Siapakah engkau? ".Jawabku: " Aku ialah Sa`id bin Jumhan!".Beliau berkata: " Apa yang telah dilakukan oleh ayahmu?". " Beliau telah dibunuh oleh Al-Azaariqah( salah satu kelompok khawarij)" jawabku lagi.

Beliau pun berkata: " Semoga Allah melaknat Azaariqah,semoga Allah melaknat Azaariqah,Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam telah menceritakan kepada kami bahawasanya mereka adalah anjing-anjing para penghuni neraka."

Aku bertanya: " Hanya Azaariqah sahaja atau seluruh kaum Khawarij?".Jawabnya: " Semua kaum Khawarij!".

Aku menjawab: " Akan tetapi hal tersebut disebabkan pemerintah menzalimi rakyat dan berbuat sesuatu yang tidak baik ke atas mereka!"

Lalu beliau menarik tanganku dan menggenggamnya dengan erat lalu berkata: " Celaka engkau wahai Ibnu Jumhan,hendaklah engkau tetap mengikut As-Sawadul `Azham( Ahli Sunnah wal Jamaah)!,hendaklah engkau tetap mengikuti As-Sawadul `Azham( Ahli Sunnah wal Jamaah)!, Jika pemerintah mendengar nasihatmu maka datanglah ke rumahnya dan beritahulahnya apa yang engkau tahu( nasihat ),jika dia menerima nasihatmu( itu adalah baik ) jika tidak maka biarkanlah dia,kerana engkau bukanlah mengetahui sangat tentang perihal dirinya.

[ Hadith hasan,riwayat Imam Ahmad no:19415, Ibnu Abi `Ashim no;905 ]


Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya As-Sunnah daripada Sa`id bin Jumhan,dia berkata:

" Kaum Khawarij terus menerus mengajakku bergabung dengan mereka,sehinggakan aku hampir-hampir ikut masuk bersama mereka,lalu saudara perempuan Abu Bilal bermimpi melihat Abu Bilal dalam mimpinya berupa anjing yang hitam legam dan kedua matanya melelehkan air mata.Saudara perempuannya itu berkata: " Demi Allah wahai Abu Bilal,apa yang telah menimpamu sehinggakan aku melihat engkau dalam keadaan sebegini?.Dia(Abu Bilal) menjawab: " Kami telah dijadikan anjing-anjing penghuni neraka!!" dan semangnya Abu Bilal merupakan ketua-ketua Khawarij.


[ Rujuk Kitab As-Sunnah oleh Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 2/634 ]


Diterjemahkan oleh:

Abul Hussein

No comments:

Post a Comment