Friday, June 24, 2011

DARI MANA MUNCUL ISTILAH " WAHABI" ?

Darimana muncul istilah “WAHABI”?

Kata “ WAHABI” pada asalnya di berikan dan dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustom. Beliau adalah seorang pemimpin negeri Rustom yang beraliran Khawarij Ibadhiyah. Ia merupakan aliran yang menyimpang dan tersesat dari pada Islam. Mengubah sesetengah hukum syarak dan menghapuskan hukum haji. Pengasasnya yaitu berasal dari Parsi dan wafat pada tahun 190 H atau 197 H di bahagian utara Afrika.

Antara akidah Khawarij Ibadhiyah adalah :Mentakwilkan sifat-sifat Allah, menolak pegangan bahwa mukmin akan melihat Allah di akhirat kelak, mentakwilkan masalah akhirat seperti mizan dan sirat, Beritikad bahawa Qur an adalah makhluk. Kumpulam wahabi seperti ini telah di nyatakan sesat dan telah difatwakan sesat oleh ulama Andalus dan fukaha bahagian utara Afrika. Mereka itu adalah kumpulan sesat yang terkeluar dari pada agama Islam.

Apabila lahir dakwah Muhammad bin abdul wahab al-tamimi al najdi, gelaran “Wahabi” yang disandarkan kepada Abdullah wahab bin Abdul Rahman bin Rustom itu mula berpindah kepada Muhammad bin abdul wahab. Kemudian diletakkan pelbagai tuduhan dan keburukan lalu disebarkan keseluruh dunia demi menakutkan umat islam. Sedangkan Syeikh Muhammad bin abdul wahab bersih dari berbagai tuduhan itu.

Diantara musuh-musuh beliau yang sangat keras permusuhannya dengan beliau serta memunculkan istilah wahabi ini adalah golongan syiah rafidhah, golongan sufi dan golongan hizbiyyun, serta orang-orang yang terpengaruh dengan syiah rafidhah. Dan ternyata, memunculkan istilah ‘Wahhabi’ sebagai julukan bagi pengikut dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, merupakan trik sukses mereka untuk menghempaskan kepercayaan umat kepada dakwah tauhid tersebut. Padahal, istilah ‘Wahhabi’ itu sendiri merupakan penisbatan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Asy-Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz berkata: “Penisbatan (Wahhabi ) tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Semestinya bentuk penisbatannya adalah ‘Muhammadiyyah’, karena sang pengemban dan pelaku dakwah tersebut adalah Muhammad, bukan ayahnya yang bernama Abdul Wahhab.” (Lihat Imam wa Amir wa Da’watun Likullil ‘Ushur, hal. 162)

Jika hari ini ada orang menyebut kata “WAHABI” untuk dinisbatkan kepada orang yang kebetulan mengambil pendapat dan sependapat dengan syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, maka sudah tentu orang tersebut orang syiah rafidhah, sufi dan orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu.

No comments:

Post a Comment