Sunday, August 21, 2011

ADAKAH MENASABAH?

Kepercayaan Agama Kristian

ORANG-ORANG KRISTIAN percaya bahawa semua manusia berdosa kerana mewarisi dosa daripada moyang mereka bernama Adam, yang melanggar perintah Tuhan mereka di Taman Eden. Menurut mereka lagi dosa ini hanya boleh dihapus dan diampunkan oleh Tuhan mereka dengan mempersembahkan seorang insan yang tidak berdosa sebagai korban penebusan dosa kepada Tuhan.

Oleh sebab semua manusia dilahirkan berdosa dan tiada seorang pun manusia yang tidak berdosa maka Tuhan mereka terpaksa menjelma sebagai manusia Yesus Kristus khusus untuk menjadi korban penebusan dosa manusia. Akhirnya semua dosa manusia dihapus dan diampunkan oleh Tuhan yang juga Kristus setelah dikatakan mati di tiang salib. Bagaimanapun Kristus @ Tuhan hidup kembali dan waktu ini sedang duduk di sebelah kanan tangan Tuhan @ Kristus mereka selaku perantara diantara manusia dengan Tuhan @ Kristus. Inilah intisari akidah penganut agama Kristian seluruh dunia hari ini. Mereka juga percaya kepada ketiga-esaan Tuhan.

PERSOALANNYA:

1. ADAKAH MUNASABAH kita membunuh pengampun kita iaitu Tuhan @ Kristus semata-mata untuk mendapat keampunan daripada-Nya?

Bagaimanakah Tuhan @ Kristus mengampun kita kalau Dia dah mati?
Apa gunanya pengampunan kepada Tuhan @ Kristus yang dah mati?

2. ADAKAH MUNASABAH kita melakukan dosa yang paling besar dengan membunuh Tuhan @ Kristus semata-mata untuk menghapuskan dosa Adam yang cuma memakan buah larangan?

3. ADAKAH MUNASABAH kita membunuh Tuhan @ Kristus sebagai persembahan korban kepada Tuhan @ Kristus yang telah kita bunuh itu?

4. ADAKAH MUNASABAH kita dihukum berdosa oleh Tuhan @ Kristus akibat sebiji buah larangan tetapi kita dimuliakan dan diampun oleh Tuhan kerana membunuh-Nya?

5. ADAKAH MUNASABAH kita dihukum berdosa apabila melanggar perintah Tuhan @ Kristus tetapi kita dimuliakan dan diampun oleh Tuhan @ Kristus apabila kita membunuh-Nya?

Apakah sebenarnya erti dosa?
Apakah sebenarnya erti kemuliaan?

6. ADAKAH MUNASABAH memakan buah larangan merupakan ibu segala dosa tetapi membunuh Tuhan @ Kristus merupakan ibu segala pahala?

Kenapa orang-orang Kristian masih melakukan maksiat?

7. ADAKAH MUNASABAH pembuat hukum iaitu Tuhan @ Kristus terpaksa menjalani hukuman bunuh keatas diri-Nya sendiri bagi pihak makhluk-Nya yang bersalah melanggar hukuman-Nya?

Apalah ertinya hukum-hakam sekiranya ia tidak boleh menghukum pesalahnya?
Apalah ertinya hukum-hakam sekiranya hanya pembuat hukum itu sendiri yang akan menjalani hukuman?
Inikah ertinya keadilan Tuhan? Inikah ertinya kebijaksanaan Tuhan?
Tuhan jenis apakah sehingga boleh dibunuh hingga mati?
Siapakah yang mengambil nyawa Tuhan @ Kristus?
Siapakah yang memerintah alam semesta ini ketika Kristus @ Tuhan mati?

8. ADAKAH MUNASABAH Kristus @ Tuhan yang kononnya telah dijadikan persembahan korban penebusan dosa manusia masih hidup dan wujud lagi?

Benarkah Kristus @ Tuhan mati di tiang salib?
Apakah ertinya sebuah korban jika persembahannya masih hidup?
Siapakah yang menghidupkan kembali Kristus @ Tuhan daripada mati?
Tuhan jenis apakah yang bergantung hidup kepada nyawa?
Kalau Kristus @ Tuhan masih hidup maka sempurnakah persembahan korbannya?
Kalau Kristus @ Tuhan masih hidup maka adakah korbannya ditolak dan kita masih berdosa?

9. ADAKAH MUNASABAH Tuhan @ Kristus menjadi perantara diantara manusia dengan diri-Nya sendiri yang juga Tuhan @ Kristus?

Bagaimanakah Tuhan @ Kristus menjadi perantara diantara manusia dengan diri-Nya sendiri?

10. ADAKAH MUNASABAH Kristus @ Tuhan duduk di sebelah tangan kanan diri-Nya sendiri yang juga Tuhan @ Kristus?

Bagaimanakah Kristus @ Tuhan duduk di sebelah tangan kanannya sendiri?

11. ADAKAH MUNASABAH dosa boleh diwarisi?

Bagaimanakah dosa diwarisi?

12. ADAKAH MUNASABAH Kristus @ Tuhan mengambil masa beribu tahun untuk mengampun dosa manusia?

Bagaimana dengan dosa orang-orang yang mati sebelum Kristus @ Tuhan dikorbankan?

Kenapa Kristus @ Tuhan tidak menyerah diri untuk dikorbankan segera dari saat dia mula-mula menjelma?

Kenapa Tuhan @ Kristus tidak berkuasa mengampun begitu sahaja?
Betulkah Tuhan @ Kristus memerlukan korban Kristus @ Tuhan sebagai tebusan dosa kita?

13. ADAKAH MUNASABAH Kristus @ Tuhan yang kononnya tidak dapat menyelamatkan diri-Nya di tiang salib dapat menyelamatkan kita?

14. ADAKAH MUNASABAH Tuhan menghukum orang yang tidak berdosa untuk menanggung dosa orang lain sehingga menemui ajalnya?

Inikah ertinya keadilan Tuhan?
Inikah ertinya kebijaksanaan Tuhan?
Inikah ertinya kasih sayang Tuhan?

15. ADAKAH MUNASABAH Tuhan terpaksa menjelma sebagai Kristus untuk menjadi persembahan korban kepada diri-Nya sendiri ?

Inikah ertinya kebijaksanaan Tuhan?
Benarkah Kristus itu Tuhan?
Bukankah pada hari ketujuh Tuhan beristirehat?

16. ADAKAH MUNASABAH Tuhan @ Kristus melantik dari kalangan orang-orang yang berdosa sebagai Nabi-Nabi-Nya dizaman sebelum penjelmaan-Nya sebagai Kristus?

17. ADAKAH MUNASABAH Tuhan @ Kristus mengurniakan Kitab-Kitab suci Zabur dan Taurat kepada orang-orang yang berdosa di zaman sebelum penjelmaan-Nya sebagai Kristus?

18. ADAKAH MUNASABAH Kristus @ Tuhan melantik dua belas orang yang berdosa sebagai pengikut peribadi-Nya sebelum beliau tebus dosa mereka?

19. ADAKAH MUNASABAH Kristus @ Tuhan mengutuk Judas Iskariot sebagai pembelot dan pengkhianat sekiranya kerja Kristus @ Tuhan benar-benar khusus untuk menjadi korban penebusan dosa manusia?

Benarkah kerja Kristus @ Tuhan khusus untuk menjadi korban penebusan dosa manusia?
Wujudkah agama Kristian jika Judas Iskariot tidak memangkin penebusan dosa manusia?

20. ADAKAH MUNASABAH Tuhan itu tiga di dalam satu?

Tuhan mana satukah yang mati di tiang salib?
Kenapa ketiga-tiga oknum Tuhan tidak mati bersama-sama di tiang salib?
Kenapa Tuhan tidak dua atau empat atau lima atau sepuluh di dalam satu?
Tuhan mana satukah yang disembah oleh orang-orang Kristian hari ini?

21. ADAKAH MUNASABAH manusia diminta bertaubat daripada dosa sedangkan Kristus @ Tuhan telah pun menebus semua dosa manusia?

Apakah ertinya taubat jika dosa sudah terampun?
Apakah ertinya pengampunan jika manusia masih dianggap berdosa?
Apakah dosa manusia masih belum lagi dihapus dan diampunkan oleh Tuhan di tiang salib?

22. ADAKAH MUNASABAH bayi dan kanak-kanak mempunyai dosa?
Bagaimanakah bayi dan kanak-kanak berupaya melanggar perintah Kristus @ Tuhan?
Adakah bayi dan kanak-kanak hidup dan mati dalam keadaan berdosa?

Bukankah semua dosa manusia sudah ditebus oleh Kristus @ Tuhan?
Apakah pengampunan tidak boleh diwarisi sedangkan dosa boleh diwarisi?

Inikah ertinya kasih sayang Tuhan?

23. ADAKAH MUNASABAH semua dosa orang-orang yang dikatakan zalim saperti Firaun, Kaisar, Namrud dan Judas Iskariot terhapus dan terampun sekaligus oleh Kristus @ Tuhan di tiang salib?

24. ADAKAH MUNASABAH manusia perlu dibabtiskan dengan air dan roh sebagai penyucian daripada dosa untuk kehidupan yang baru sedangkan telahpun menebus dosa manusia?
Apakah dosa manusia masih belum lagi dihapus dan diampunkan oleh Tuhan di tiang salib?

25. ADAKAH MUNASABAH Yesus dibaptiskan sedangkan beliau tidak mempunyai dosa dan ketika itu beliau belum lagi menebus dosa di tiang salib?


http://malay.bismikaallahuma.org/adakah-munasabah/
Betulkah Kristus @ Tuhan tidak mempunyai dosa?

No comments:

Post a Comment